Контрол на качеството

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Качеството и неговото непрекъснато поддържане и усъвършенстване е фирмена политика, с която компромиси не се правят.

 

На постоянни вътрешнофирмени и регулярни външни независими изпитания в съответствие с европейските и световни изисквания и стандарти подлежат не само всички партиди от влаганите суровини, но също така и готовите продукти в хода на и след тяхното производство.

 

Фирмената лаборатория на ПЛАСТЕК е оборудвана с необходимите уреди и апарати за изпитване на суровината и готовата продукция съгласно изискванията на съответните стандарти.

 

От 28 февруари 2003 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от  TÜV Rheinland InterCert Kft. и регулярно и успешно пре-сертифицирана.

 

ПЛАСТЕК притежава всички необходими сертификати и разрешителни за продуктите, които произвежда, съгласно валидните европейски и национални стандарти и наредби.

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ